Pakiet
pourazowy

600

Pakiet
onkologiczny

950

Pakiet
„ZDROWE STOPY”

580

Pakiet
„Zdrowy kręgosłup”

1050